You are here: Home

Gensys JSC - IT solution

Viet NamEnglish (United Kingdom)
dich vu IT
dịch vụ IT
dich vu tin hoc
dịch vụ tin học
bao tri may tinh
bảo trì máy tính
xu ly su co may tinh
xử lý sự cố máy tính
tu van phan mem
tư vấn phần mềm
dich vu tin hoc chuyen nghiep
dịch vụ tin học chuyên nghiệp
phat trien phan mem
phát triển phần mềm
gia cong phan mem
gia công phần mềm
bao tri phan mem
bảo trì phần mềm
seo website
seo web
thiet ke website
thiết kế website
thu hoi hoi thu hồi hơi
Thiet ke gian hang Thiết kế gian hàng Thi cong quang cao Thi công quảng cáo Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp Trang tri san khau su kien Trang trí sân khấu sự kiện Thiet ke hoi cho trien lam Thiết kế hội chợ triển lãm Thi cong gian hang hoi cho Thi công gian hàng hội chợ San xuat mo hinh quang cao Sản xuất mô hình quảng cáo
Sua chua may phat dien cho thue may phat dien Sửa chữa máy phát điện may phat dien máy phát điện Thi cong san khau chuyen nghiep Thi công sân khấu chuyên nghiệp suachuamayphatdien
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức

Tm ki?m

Khch tr?c tuy?n

Hiện có 23 khách Trực tuyến


Cng ty Gensys t? ho ? cung c?p gi?i php v tri?n khai thnh cng cc h? th?ng v? CNTT cho nh?ng doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c Ngn hng, Ti chnh v B?o hi?m nh?:

Ngnh Ngn hng
 • Ngn hng Nng nghi?p v Pht tri?n Nng thn Vi?t Nam - Agribank
 • Ngn hng ??u t? v Pht tri?n Vi?t Nam - BIDV
 • Ngn hng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam -Vietcombank
 • Ngn hng Nh n??c Vi?t Nam (The State Bank of Vietnam) - SBV
 • Ngn hng PTN ??ng b??ng Sng C??u Long MHB
 • Ngn hng XNK Vi?t Nam - Eximbank
 • Ngn hng TMCP Si Gn Th??ng Tn - Sacombank
 • Ngn hng ?ng - DongAbank
 • Ngn hng Chu Thi Bnh D??ng
 • Ngn hng TMCP ??i D??ng - Oceanbank
 • Ngn hng TMCP Ph??ng Nam - Southernbank
 • Ngn hng TMCP Lin Vi?t Lienvietbank
 • Ngn hng TMCP Qu?c T? Vi?t Nam - VIB
 • Ngn hng Credit Lyonais
 • Standard Chatered Bank Hanoi
 • Deutshe Bank Tp.HCM
 • VINASIAM Bank
 • Canadia Bank
 • First Vina Bank
 • Ngn hng nng nghi?p v PTNT V?nh Long
 • Ngn hng nng nghi?p v PTNT Hc mn
 • Ngn hng nng nghi?p v PTNT Ninh Ki?u
 • Ngn hng nng nghi?p v PTNT Khnh Ha
 • Ngn hng ??u t? & Pht tri?n ?ng Si gn
 • Ngn hng ??u t? & Pht tri?n Ty Si gn
 • Ngn hng ??u t? & Pht tri?n Ty Ninh
 • Ngn hng nng nghi?p v PTNT T?nh Ninh Thu?n
Ch?ng khon - b?o hi?m
 • Cng ty CP Ch?ng khon Ph H?ng - PHS
 • Cng ty Ch?ng khon Kimeng Vi?t nam Kimeng Security
 • Cng ty Ch?ng khon ??i D??ng - OCS
 • Cng ty Ch?ng khon ?ng DongA Security
 • Cng ty CK NH TMCP cc DN ngoi qu?c doanh Vi?t nam VP Security
 • Cng ty Ch?ng khon R?ng Vi?t - VDSC
 • Cng ty C? ph?n Ch?ng khon Si Gn Tourist - STSC
 • Cng ty b?o hi?m AIA
 • Cng ty b?o hi?m Ph H?ng

 

CNG TY C? PH?N CNG NGH? GENSYS
??a ch? : 391A Nam K? Kh?i Ngh?a, Qu?n 3, TP.HCM
Tel: (+84) 28 3848 3638 - Fax: (+84) 28 3843 5522
Email: info@gensys.com.vn